Välkommen till Hans-Erik Lehndal.


Jag spelar
gitarr, dessvärre inte särskilt bra. Men som min förmåga att prestera musik är långt uschligare än min förmåga att uppskatta andras kanske det är lika bra att jag håller mig till gitarren, diskret som den är.

Och jag håller med den till de saligas ängder hädangångne Olle Adolphson;

¨Skenbart verkar gitarren vara lättspelad men när man försöker forcera instrumentet märker man att den vänder sig mot en på ett annat sätt än ett piano.
Gitarren är skapad av Fan! Den lockar till spel, men jävlas när man försöker spela.
¨